Astma Bronchiale

Onemocnění vzniká náhle z plného zdraví většinou na podkladě probíhající alergické reakce na nějaký antigen, kdy dojde k vyplavení protilátek  histaminu, nebo jako akutní projev chronické obstrukční choroby plicní. Záchvat vyvolává kritické zúžení průsvitu průdušek a průdušinek a postižený se začíná akutně dusit. V tuto chvíli je nutný včasný a účinný zásah aby se postižený neudusil, proto by měl každý astmatik nosit léky první pomoci u sebe – inhalátor, aby si mohl při počínajícím záchvatu ihned nasadit léčbu. Důležitá je také kontrola stavu inhalátoru, aby se nestalo, že zrovna v dobu kdy jej bude nemocný nejvíce potřebovat, dojde lék v náplni. Každý astmatik by měl být poučen i v používání inhalátoru, protože mnoho lidí inhalátor neumí správně používat.

 

VITAE DOPORUČUJE,
SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ INHALÁTORU KONZULTUJ SE SVÝM OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEMRizikové faktory  alergie, kouření, věk, dědičná zátěž, chronická obstrukční choroba plicní, fyzická zátěž

Příznaky  schvácenost, neklid, strach ze smrti, rychle narůstající dušnost, zrychlený puls, dráždění ke kašli, typickým příznakem je prodloužená výdechová fáze, vedlejší slyšitelné fenomény v dechu  vrzoty, pískání, sípání, arytmie, dechová zástava, těžký astmatický záchvat se závažnými poruchami dýchání vyžadující intenzivní léčbu označujeme jako astmatický stav

První pomoc

Klid, vhodná poloha  ortopnoická, inhalátor, přísun čerstvého vzduchu, sledovat ZŽF  hlavně dýchání

Pokud používáte svůj inhalátor podobně, je nutné, abyste se poradili se svým lékaře.