Epilepsie – Padoucnice

Epilepsie je záchvatovité onemocnění centrální nervové soustavy, kdy během propagace onemocnění dochází ke křečím celého těla. Epilepsií je mnoho druhů od nejbanálnějšího stadia tzv. Absence po velké tzv. Grand-mal záchvaty křečí celého těla. Epilepsiemi trpí přibližně 1% populace, takže pravděpodobnost, že se setkáte s tímto onemocněním v běžném životě je docela vysoká.

Druhy epilepsií

Absence  z hlediska propagace zevních příznaků jde o nejbanálnější záchvat epilepsie, při kterém nemocný neztratí vědomí, jen je jakoby „mimo“ – postižený vypadá jakoby se zasnil, kouká do prostoru a nevnímá okolí, ale je při vědomí
Petit mal  tzv. Malý záchvat – podobný záchvat jako absence, kde jsou přidány k projevům různé automatismy – přežvykování, mlaskání, mnutí rukou atd.
Grand mal  tzv. Velký záchvat – náhlá ztráta vědomí, před pádem postižený většinou zvláštně vykřikne, často se pomočí, může se pokousat, může mít pěnu u úst, často si nepamatuje na to co se stalo, zmatenost, zornice rozšířené bez reakce na osvit
Status epilepticus  tzv. Epileptický stav – klasický velký záchvat, který trvá delší dobu, nebo sled několika záchvatů za sebou kdy nedojde v pauzách mezi záchvaty k obnově vědomí, poruchy dýchání, otok mozku, stav akutně ohrožující život

Příčiny  úraz mozku, přehřátí, stavy po dušení – nedostatek kyslíku v tkáních, epilepsie, cévní mozková příhoda, infekce centrální nervové soustavy, metabolické poruchy, otravy

Příznaky  během záchvatu se kombinují tzv. Tonicko-klonické křeče, tonické křeče – trvalé – trvají cca 30 vteřin, klonické křeče – záškuby – trvají asi 3 minuty, bezvědomí, pomočení, pokálení, pěna u úst, zmatenost, většinou se nemocný sám probere k vědomí, po záchvatu má rozšířené zornice nereagující na světlo

První pomoc
při záchvatu vždy zachovat chladnou hlavu, odstranit všechny věci z dosahu nemocného, o kterého by se mohl poranit – židle, stoly, ostré předměty, není nutné přidržovat nemocnému ruce nebo nohy v domnění, že křeče přestanou – nepřestanou, pouze udržovat hlavu v záklonu, případně zaklonit po odeznění křečí, jistit hlavu proti úderům o tvrdou zem, 
v žádném případě nestrkat nic do úst – ani v dobré víře, aby se nepokousal – prokousnutý jazyk, nebo tvář sroste za pár dní, ale udušení nemocný už těžko rozchodí!!!, zavolat na linku 155

Pořady na ČT 1, které byly věnovány tématu – Epilepsie. (zdroj: www.youtube.com)