Nabídka kurzů – Rescue Point

Víme, co je podstatné a umíme Vás to naučit.

Kurz zaměřený na zvládnutí postupů a technik základní neodkladné resuscitace včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Zahrnuje i problematiku první pomoci při nejčastějších akutních život ohrožujících stavech.

Teoretická část zahrnuje rady k volání na tísňovou linku, informaci o způsobu reakce zdravotnické záchranné služby, místní poplachový plán, platná doporučení pro poskytování základní neodkladné resuscitace a postupy poskytování první pomoci při nejčastějších akutních život ohrožujících stavech. V praktické části si všichni účastníci kurzu mohou pod vedením lektora vyzkoušet všechny postupy na výukových modelech.

 

Základní kurz (BLS)


Teoretická část

 • Legislativa ČR – TZ 40/2009 Sb.
 • Aktivace záchranného řetězce
 • Základní životní funkce
 • Rozpoznání poruchy životních funkcí
 • KPR + AED dle Guidelines 2021

Praktická část

 • Rozpoznání poruchy životních funkcí
 • Aktivace záchranného řetězce
 • První pomoc: KPR + AED
 • Koučink zkušeného lektora
 • Okamžitá zpětná vazba

Interní poplachový systém

 • Systém RESCUE POINT
 • Místní poplachový systém
 • Nácvik aktivace interního poplachového systému

Prostor na dotazy účastníků školení

Rozšířený kurz (ALS)


Teoretická část

 • Legislativa ČR – TZ 40/2009 Sb.
 • Aktivace záchranného řetězce
 • Základní životní funkce
 • Rozpoznání poruchy životních funkcí
 • KPR + AED dle Guidelines 2021

Praktická část

 • Rozpoznání poruchy životních funkcí
 • Aktivace záchranného řetězce
 • První pomoc: KPR + AED
 • Koučink zkušeného lektora
 • Okamžitá zpětná vazba

Interní poplachový systém

 • Systém RESCUE POINT
 • Místní poplachový systém
 • Nácvik aktivace interního poplachového systému

Prostor na dotazy účastníků školení

Doplňkové školení


Akutní stavy

 • RP1 – Infarkt myokardu, Diabetes Mellitus
 • RP2 – Cévní mozková příhoda, Epilepsie
 • RP3 – Astma Bronchiale, Alergie – anafylaxe

Traumatologie

 • RP4 – Dopravní nehody – taktika, bezpečnost, vyproštění
 • RP5 – Zlomeniny, Popáleniny, Úrazy – teplem, chladem
 • RP6 – Úraz el. proudem, Chemické poranění
 • RP7 – Krvácení, Poranění páteře a míchy

  Obecná první pomoc

  • RP8 – Teploty, Kolaps, Epistaxe, Intoxikace