Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace je definována jako soubor opatření vedoucích k obnově selhávajících nebo selhaných základních životních funkcí. Opatřeními rozumějte kombinaci úkonů nepřímé srdeční masáže a dýchání z plic do plic. Ke konci minulého století se začal dodržovat pětiletý interval, kdy evropská rada pro resuscitaci přijímá nové postupy vycházející z nových poznatků, které se týkají právě resuscitace.

Tato doporučení – Guidelines – přebírá i česká rada pro resuscitaci, a díky tomu se i u nás v republice resuscituje podle nejnovějších norem. Poslední normou z hlediska vývoje resuscitace jsou stále ještě platné Guidelines 2005. Koncem října letošního roku se očekávají nová doporučení – Guidelines 2015, která zde uvedeme, jakmile spatří světlo světa. Všeobecně lze říci, že Guidelines jsou nasměřována hlavně na laickou veřejnost. Postupy resuscitace jsou postaveny tak, aby byly co nejsrozumitelnější a nejjednodušší na provádění, protože staré známé – v jednoduchosti je síla – zde platí doslova.

Resuscitaci zahajte vždy, je-li postižený v bezvědomí a současně bude mít jakoukoliv poruchu dýchání
BEZVĚDOMÍ + BEZDEŠÍ, NEBO JAKÁKOLIV PORUCHA DECHU = RESUSCITUJ

Neodkladná resuscitace dospělých

 • Postižený je v bezvědomí, nereaguje na oslovení, zatřesení ani bolestivé podněty – štípnutí
 • Nedýchá, nebo v nápadně dlouhých intervalech „lape po dechu“ – tzv. Gasping
 • Položte nemocného na záda, na tvrdou rovnou podložku – ideálně na zem
 • Zakloňte mu hlavu – tahem za bradu, tlakem na čelo – tím uvolníte „zapadlý“ jazyk
 • Zjistěte zda dýchá – přiložte mu ruku k ústům a sledujte, jestli je cítit teplý vydechovaný vzduch
 • Pokud si nejste jisti jestli dýchá nebo ne – vždy berte tu horší variantu – tzn. Nedýchá
 • Zahajte resuscitaci
 • Přiložte své ruce na střed hrudní kosti – viz. Obrázky pod textem
 • Stlačujte hrudník do hloubky cca 5 cm u dospělých
 • Frekvence stlačování je 100 za minutu – tj. Cca 2 za vteřinu (rytmus pěta-dvacet)


Zástava srdce jako příčina náhlé zástavy oběhu – cca 80% případů u dospělých

 • Pokračujte s masáží do příjezdu záchranné služby nebo do doby, kdy začne postižený reagovat
 • V případě laické resuscitace není nutné provádět umělé vdechy


Zástava dechu jako příčina náhlé zástavy oběhu – cca 20% případů u dospělých

 • V tomto případě je nutná kombinace masáže s umělým dýchání z plic do plic
 • Zahajte resuscitaci 5 zahajovacími vdechy
 • Zakloňte hlavu, ucpěte nos, otevřete ústa a přiložte k nim svá ústa a proveďte umělý vdech
 • Vdech by měl trvat cca 1 vteřinu o objemu normálního nádechu – cca 400-500 ml
 • Kombinujte stlačování s dýchání v poměru 30:2

Neodkladná resuscitace dětí

 • Dítě je v bezvědomí, nereaguje na oslovení, zatřesení ani bolestivé podněty

 • Proveďte 5 úderů mezi lopatky – prevence k eliminaci cizího tělesa v dýchacích cestách

 • Položte dítě na záda na tvrdou rovnou podložku a uvolněte dýchací cesty – vodorovná poloha hlavy s mírně zvednutou bradou – záklon neprovádějte


Zástava dechu jako příčina náhlé zástavy oběhu – cca 80% případů

 • Proveďte 5 zahajovacích vdechů

 • Dýchání lze provádět z úst do úst, z úst do nosu a úst, nebo z úst do nosu

 • V1 i ve 2 zachráncích udržujte poměr stlačení a umělých dechů 30:2

 • Masáž u malých dětí a novorozenců provádějte 2 prsty v dolní třetině hrudní kosti

 • Ve 2 zachráncích preferujte stlačování dvěma palci při obětí hrudníku

 • Hloubka stlačení se pohybuje v rozmezí 1 – 3 cm

 • Frekvence je stejná jako u dospělých, tedy 100 za minutu

 • U novorozenců udržujte poměr stlačení a umělých dechů 3:1

 • Frekvence je 120 za minutu


Zástava srdce jako příčina náhlé zástavy oběhu – cca 20% případů

 • Zástava srdce jako příčina bezvědomí se u dětí nevyskytuje tak často

 • Postupujte stejně, kombinujte stlačení hrudníku a umělé dýchání v poměru 30:2


Pozn: resuscitují-li dítě 2 zachránci profesionálové, mohou při zajištění dýchacích cest tracheální intubací, udržovat poměr 15:2.