Označení chemikálií

268
1017

Chlor
Vysoce jedovatý zkapalněný žlutohnědý plyn ostrého zápachu, málo rozpustný ve vodě. Při odpařování tvoří studené mlhy těžší než vzduch – nebezpečí omrzlin, plyn je také těžší než vzduch. Dráždí a leptá pokožku, oči a dýchací cesty, i krátkodobé působení je smrtelné.

268
1005

Amoniak – čpavek
Zkapalněný bezbarvý plyn vysoce dráždící oči a horní cesty dýchací, leptá kůži a sliznice, dobře rozpustný ve vodě. Při odpařování tvoří studené mlhy těžší než vzduch – nebezpečí omrzlin, plyn je lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Ve vyšších koncentracích smrtelný.

886
1744

Brom

Vysoce žíravá a jedovatá kapalina červenohnědého zbarvení, málo rozpustná ve vodě. Při odpařování tvoří leptající mlhy těžší než vzduch, leptá oči a dýchací cesty. Při vyšších koncentracích působí smrt.

263
1076

Fosgen
Rychle se vypařující, velmi jedovatá kapalina, málo rozpustná ve vodě. Plyn je bezbarvý, těžší než vzduch, leptá dýchací cesty a pokožku, příznaky intoxikace a smrt se dostavují se zpožděním až 3 dnů. Vzniká hořením rozpouštědla trichloretylenu.

663
1051

Kyanovodík
Vysoce jedovatá, hořlavá kapalina, rychle se vypařující a dobře rozpustná ve vodě. Plyn je bezbarvý, páchne po hořkých mandlích, se vzduchem tvoří výbušnou směs, je lehčí než vzduch, dráždí sliznice a oči, vyvolává zvracení, bolest hlavy a malátnost, bezvědomí a smrt.

336
1131

Sirouhlík
Vznětlivá, jedovatá kapalina ostrého zápachu, páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří jedovatou výbušnou směs, působí narkoticky a leptá. Způsobuje křeče, zástavu dechu a smrt.

38
1198

Formaldehyd
Žíravá, jedovatá a hořlavá kapalina štiplavého zápachu, dobře rozpustná ve vodě. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Silně dráždí oči a sliznice, leptá kůži. Působí smrtelně.

223
1038

Tylenoxid
Hořlavá, jedovatá kapalina, rychle se vypařující, dobře rozpustná ve vodě. Mlhy jsou těžší než vzduch – nebezpečí omrzlin, plyn je těžší než vzduch, tvoří s ním výbušnou směs. Leptá sliznice, oči a kůži. Způsobuje zástavu dechu, později selhání jater a ledvin.

268
1017

Etylen
Zkapalněný hořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, při odpařování vytváří studené mlhy těžší než vzduch – nebezpečí omrzlin, plyn je lehčí než vzduch, tvoří s ním výbušnou směs, má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty.

263
1965

Propan-butan
Zkapalněný, hořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří studené mlhy těžší než vzduch – nebezpečí omrzlin, plyn je lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs, působí narkoticky.

263
1016

Oxid uhelnatý
Hořlavý plyn, bez barvy a zápachu, málo rozpustný ve vodě, lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Způsobuje bolesti hlavy, malátnost, poruchy dýchání až smrt.

23
1971

Zemní plyn
Hořlavý plyn, lehčí než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Mírně narkotické účinky.

33,30
1968

Ropné látky
Velmi hořlavé kapaliny, málo rozpustné ve vodě. Páry jsou zápalné, těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Při delší inhalaci působí omamně.