Poranění chemikáliemi

Chemická poranění jsou nebezpečná, protože způsobují narušení integrity kůže a sliznic. Přes takto porušenou kůži nebo sliznici se může do organismu dostat jakákoliv infekce a způsobit vážnější problémy. Při neopatrném poskytnutí první pomoci lze postiženému i ublížit. Důležité je si uvědomit to, že jakoukoliv chemikálii při potřísnění musíme dostat co nejrychleji z těla pryč a při pozření co nejvíce naředit. Chemická poranění vznikají nejčastěji při neopatrné nebo neodborné manipulaci s těmito látkami, další příčinou poranění jsou sebepoškozující pokusy a poslední je náhodné zasažení chemikálií, ve většině případů způsobené tím, že je chemická látka přechovávána v neoriginálním obalu.

 

Příznaky  anamnéza, krutá bolest postiženého místa, bolest a pálení polykacích cest a žaludku, nevolnost, zvýšené slinění
postižení kyselinou  vytvoření příškvarku, rána má tmavou barvu a je ohraničená
postižení zásadou  žlutohnědá až nazelenalá barva, rána je rozbředlá neohraničená a prostupuje více do hloubky

První pomoc


Poranění povrchu  okamžitě oplachujeme pod tekoucí vodou minimálně 20 minut, abychom dostali látku co nejrychleji z těla pryč – strategie – oplachovat co nejkratší cestou po těle, výplach oka viz. Obrázek – figurantka má zasažené pravé oko, sterilně přikrýt

Pomoc při požití  okamžitě vypít po doušcích minimálně 0,25 litru čisté vody pro zředění chemikálie, stěna žaludku je pokryta látkou – mucinem, která jí chrání před narušováním kyselinou chlorovodíkovou obsaženou v žaludku, a zmírňuje tedy i účinek požitých chemikálií, přesto je dobré koncentraci požité chemikálie zředit vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, došlo by k dalšímu naleptání jícnu i dutiny ústní,