Rautekův hmat

Rautekův hmat se používá k vyproštění poraněných v bezvědomí, nejčastěji při dopravních nehodách. Pomocí tohoto hmatu lze také přesunout zraněného s poraněnou páteří, a to v případě, že na místě vzniku poranění není bezpečno – hrozí-li vzplanutí nebo výbuch provozních tekutin u dopravních nehod, odsun horolezce po pádu ze skály, všeobecně po pádu z výšky-

Pokud postiženému nemůžete nasadit límec (třeba prostě proto, že ho nemáte), je nutné fixovat hlavu a snažit se jakkoliv zabránit rotačnímu pohybu krční páteře. Vyprošťujete-li postiženého z auta, zkontrolujte, zda došlo k aktivaci záchytných a bezpečnostních mechanismů – tzn. Jeli zničený, tudíž požitý airbag. Pokud zjevně airbag je součástí výbavy automobilu a nedošlo, z jakéhokoliv důvodu k jeho aktivaci, v žádném případě se nepokoušejte zachraňovat postiženého ze předu – tzn., aby vaše tělo tvořilo překážku mezi airbagem a postiženým, protože v případě opožděné aktivace, nebo po jakémkoliv nárazu při vyprošťování zraněného může dojít k aktivaci airbagu a dopadli byste nepěkně.

ODSUN RANĚNÉHO S POUŽITÍM RAUTEKOVA HMATU