Volání na linku 155

Volání na linku 155 je nedílnou součástí poskytnutí první pomoci, tudíž povinností, která vyplívá každému občanu ČR ze zákona. Stejně tak kvalitní odebrání tísňové výzvy, je nesmírně důležité k minimalizaci možných důsledků, které by mohly vyplynout ze stavu postiženého, pokud by došlo k nesprávnému rozhodnutí operátora zdravotnického operačního střediska na základě mylných nebo minimálních informací, které od volajícího získá.
Pokud si nejste jisti, jak, a co všechno sdělit operátorovi, nech se vést a odpovídej na otázky operátora a nevnášej do hovoru „zbytečné“ věty a poznámky. Operátor je zdravotník, který se ti rozhodně snaží pomoci, je k tomu vycvičen a přesně ví, co chce, a co potřebuje vědět. Proto nikdy nezavěšuj jako první a vyčkej, až tě k tomu operátor vyzve.

  • ODKUD VOLÁTE  MĚSTO, ADRESA, ČÍSLO DOMU, PATRO

  • PROČ VOLÁTE  CO SE DĚJE, PŘÍZNAKY, AKTUÁLNÍ STAV

  • JAK DLOUHO POTÍŽE TRVAJÍ, LÉČÍTE SE S NĚČÍM

  • KOLIK JE VÁM LET, STALO SE TO POPRVÉ, OPAKOVANĚ

  • VAŠE JMÉNO, PŘÍPADNĚ VOLAJÍCÍHO, ZVONEK

  • ČEKEJTE NA SANITKU, VRTULNÍK, PŘÍSTUP DO DOMU

  • SPECIFIKA DN, LZZS  POČASÍ, DRÁTY, MÍSTO

  • LZZS – STÁT U POSTIŽENÉHO A MÁVAT NA VRTULNÍK

KDYŽ NENÍ SNÍH –BÍLÉ PROSTĚRADLO
KDYŽ JE SNÍH –COKOLIV BAREVNÉHO